Einar Niemi kåserer i Tromsø Kvenforening 3. juni

Tromsø Kvenforening holder åpent møte på Tromsø Museum onsdag 3. juni.  Professor Einar Niemi kåserer over “Kvensk minoritetsstatus – hva betyr det?  Niemi er utnevnt til medlem av Europarådets Ekspertkomite for Nasjonale minoriteter, og er en landets største kapasitet på norsk politikk overfor nasjonale minoriteter. Vi håper på stort oppmøte.

Tromsø kvenforening har forøvrig endelig fått kvensk navn; Tromssan kveeniyhistys