Utstilling av kvenbilder i Oslo

7.5. – 7.6.09 SONJA SILTALA:
Fjellets og havets folk, fotografier

Den kvenske kulturen er generelt ikke like synlig som f. eks. den samiske kulturen. Sonja Siltala har fotografert kvener og etterkommere av finner siden 2001. Kunstneren forsøker gjennom sine portretter å synliggjøre den kvenske kulturen gjennom enkeltindividet.
I sine bilder har hun valgt personer som har kvensk som morsmål. Menneskene vi møter gjennom utstillingen er alle bosatt i de såkalte kvenske kjerneområdene, og mange av dem livnærer seg på tradisjonelle yrker. Siltala har brukt sitt personlige nettverk og direkte henvendelser for å komme i kontakt med kvenene. Portrettene er tatt i hjemmene og i nærområdene til disse tillitsfulle og åpne menneskene. Kunstneren selv kaller bildene for ’kreativ etnografisk dokumentarisme’.

Siltala har studert fotografi på den velrenommerte ”The Helsinki School” (Konstindustriella högskolan i Helsingfors). Hun har bodd og arbeidet som fotograf i Vadsø siden 2000.

Utstillingsåpning: Torsdag 7. mai kl. 18
Sted: Akershus festning, ved Karpedammen