Til medlemmene

Samarbeid med DIS Norge

4. november 2014

31949_118782694817722_1388656_nQven Østlandet har tatt kontakt med forbundsstyret med tanke på å etablere et samarbeid mellom forbundet og DIS Norge. DIS er en organisasjon for personer som er opptatt av slektsforskning, og er et forum for slekts- og personhistorie, og der en spesielt bruker databehandling og Internett. Organisasjonen har 20 distriktslag.

Qven Østlandet v/Lilli Mikkola og forbundsstyret v/nestleder var først i september på et møte med DIS Norge v/generalsekretær Mette Gunnari. På møtet ble man enige om å arbeide videre med å etablere et samarbeid, og det er snakk om å etablere en egen kvensk enhet i DIS Norge. Den vil fungere slikt at man melder seg inn som enkeltmedlem i DIS, og kan da velge å tilknytte seg den kvenske enheten, men vil også være medlem i det aktuelle distriktslaget.

Årsavgiften for medlemskap er nå på 410 kroner, og en del av dette beløpet vil da føres tilbake til den kvenske enheten. Disse midlene vil da f.eks kunne brukes til kurs, samlinger etc.

Vi ønsker i denne omgang å informere lokallaga om kontakten og samarbeidet som er etablert, og vil komme tilbake til saka senere.

_______________________________________________

Til kvenforeningene i Nord-Troms:

Fortell at lokallaget eksisterer

Redaktør i Ruijan Kaiku, Liisa Koivulehto, ber om at kvenforeningene i regionen informerer om at de eksisterer. Foto: Pål Eriksen

Neste nummer av Ruijan Kaiku skal deles ut til alle husstander i Nord-Troms. Dette er lokallagenes mulighet til å fortelle om seg selv, slik at lokalsamfunnet vet at man eksisterer!

Fristen er imidlertid kort, redaktør Liisa Koivulehto behøver noe om ditt lokallag innen fredag 16. mai. Informasjonen bør derfor sendes til liisa@ruijan-kaiku.no snarest!

 

_______________________________________________

 

Behøver oppdatert informasjon

 

Til lokallagene, 28.04.14

 

Nå har forhåpentligvis alle lokallag hatt sine årsmøter. Vi behøver oppdatert informasjon til nettsidene og til vår kontaktdatabase.

 

Informasjon vi trenger:

– Hvem sitter i det nye styret og hvordan er sammensetningen?

– Kontaktinformasjon til lokallaget (adresse, telefonnummer og e-post adresse*)

– Gjerne et bilde av leder eller styret som vedlegg

* E-post adresse til leder og to andre styremedlemmer.

 

Sendes snarest til generalsekretær Ivar Johnsen på e-post post@kvener.no

og til vår webarbeider Pål Vegard Eriksen på e-post paalvegard@kvener.no

 

På forhånd takk!