Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Kvensk aften arrangeres av nyoppstartet lokallag i Trondheim
Kvensk aften arrangeres av nyoppstartet lokallag i Trondheim
Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto inviterer til prat og konsert med Trygve Beddari og...
Les mer / Luje lissää
Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data
Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data
NKF og Slekt og Data lager arenaer for å drive slektskransking med vekt på kvener.
Les mer / Luje lissää
Åpne møter for innspill til «sannhets-kommisjonens» mandat
Åpne møter for innspill til «sannhets-kommisjonens» mandat
Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen.
Les mer / Luje lissää
Kjemper for ivaretakelsen av kvensk kultur
Kjemper for ivaretakelsen av kvensk kultur
Kultur -og kulturminneutvalget jobber for en større bevisstgjøring om den kvenske kulturen.
Les mer / Luje lissää
En lite ambisiøs målrettet plan for kvensk språk
En lite ambisiøs målrettet plan for kvensk språk
NKF-RK uttaler seg om målrettet plan for kvensk språk. BILDE: PER IVAR SOMBY
Les mer / Luje lissää
Nå kan du kjøpe flagg!
Nå kan du kjøpe flagg!
Kvenstua i Alta tar i mot bestillinger for det kvenske flagget.
Les mer / Luje lissää
Møt den nye informasjonsmedarbeideren
Møt den nye informasjonsmedarbeideren
Tiia Grøn skal jobbe for NKF-RK med media og kommunikasjon.
Les mer / Luje lissää
Møte mellom nordiske kvenske/tornedalske ledere
Møte mellom nordiske kvenske/tornedalske ledere
Pressemelding Fredag 12. januar 2018 møttes representanter for norske og svenske kvener (lantalaiset) og tornedalinger...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud