Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Erna Solberg markerte Kvenfolkets dag
Erna Solberg markerte Kvenfolkets dag
Erna Solberg åpnet feiringen av Kvenfolkets dag i Alta.
Les mer / Luje lissää
Hilsen på Kvenfolkets dag
Hilsen på Kvenfolkets dag
Onnia päiväle! Gratulerer med dagen!
Les mer / Luje lissää
Kvenfolkets dag 2018
Kvenfolkets dag 2018
Slik feirer vi Kvenfolkets dag i år. FOTO: BENTE MONICA HÆTTA
Les mer / Luje lissää
Regjeringen vil ikke gi kvenske kulturminner særskilt fredning
Regjeringen vil ikke gi kvenske kulturminner særskilt fredning
Skuffelse over at endring av kulturminneloven ikke gjelder kvenske kulturminner.
Les mer / Luje lissää
Fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur
Fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur
Oversikt over fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur i 2018.
Les mer / Luje lissää
Kvensk aften arrangeres av nyoppstartet lokallag i Trondheim
Kvensk aften arrangeres av nyoppstartet lokallag i Trondheim
Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto inviterer til prat og konsert med Trygve Beddari og...
Les mer / Luje lissää
Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data
Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data
NKF og Slekt og Data lager arenaer for å drive slektskransking med vekt på kvener.
Les mer / Luje lissää
Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat
Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat
Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen.
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud