Utvalg 2014-2016

Utvalgene kan endres i antall og sammensetning etter behov. Alle utvalgene skal midtveisevalueres vår 2015, og eventuelle endringer kan gjøres for å forbedre utvalgenes arbeid.

På landsstyremøte i Tromsø i 2004 ble utvalg for første gang besluttet opprettet, og gitt følgende mandat:

Utvalgene skal forberede saker for Forbundsstyret (FS), og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra FS. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Det er imidlertid styret, landsstyret eller landsmøtet som skal behandle alle saker og avgjøre om de blir forbundets offisielle standpunkt. Utvalgenes utredning er derfor interne arbeidsdokumenter. Forbundsstyret gis fullmakt til å opprette 3 medlemmer i hvert utvalg. Det ytes ikke faste godtgjørelser for utvalgsarbeid, men forbundsstyret har fullmakt til å gi nødvendige midler til utvalgene”.

Ut over dette er handlingsplanen styrende for NKF/RK og dermed også utvalgenes arbeid.


Kultur- og kulturminneutvalget- Kyltyyri ja kyltyyrin perintö:

Trygg Jakola (leder), Anne-Gerd Jonassen, Per Nærbø, Birger Dervo, Alf E. Hansen, Egil Borch.

Arbeidsområder: Kulturminner, kultur, immateriell kulturarv, kvendrakten.


Kirkeutvalget – Kirkko:

Egil Borch (leder), Arne Skare

Arbeidsområder: Kirkesaker.


Skiltutvalget:

Alf Steinar Børresen (leder), Liv Annie Johansen

Arbeidsområder: Stedsnavn og skilting på kvensk.


Nærings-, utrednings- og rettighetsutvalget:

Evy Basso (leder), Jarle Myrhaug, Kai Petter Johansen, Egil Sundelin, Helge Huru, Ivar Dervo

Arbeidsområder: Kulturelle, sosiale, økonomiske, juridiske og politiske rettigheter, internasjonalt, nasjonalt. Næringsrettigheter, næringsutvikling, vern av kvenske tradisjonsnæringer.


Skole- og utdanningsutvalget – Koulu:

Trygg Jakola (leder), Jørgunn Wikstrøm, Katriina Pedersen

Arbeidsområder: Barnehage, skole og videregående skole. Forskning.


Organisasjonsutvalget:

Grete Alise Monsen (leder)

Arbeidsområder: Saksgang og/eller drift av organisasjonen.


Studiearbeidsutvalget:

Foreløpig lagt på is.

Arbeidsområder: Studieforbundsmedlemskap og -arbeid.


Språkutvalget – Kieli:

Hilja Huru (leder), Trygg Jakola.

Arbeidsområder: Språkcharteret, språkkurs.