Om oss

Styret i NKF/RK

Bak fra venstre: Rolf Wilhelmsen (varamedlem), Alf Steinar Børresen (varamedlem), Grete Alise Nilima Monsen (varamedlem), Anne-Gerd Jonassen (varamedlem). Midten fra venstre: Trygg Jakola (nestleder), Nora Marie Ollila (styremedlem), Oddvar Ørnebakk (styremedlem), Liss Beth Gjertsen (styremedlem). Foran fra venstre: Hilja Huru (leder), Beate Wilhelmsen (styremedlem) og Evy Basso (styremedlem). Foto: Pål Eriksen

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) er en landsomfattende organisasjon bestående av kvenske og finske lag og foreninger, bygdelag, kulturlag, næringsøkonomiske sammenslutninger o.l. Forbundet er religiøst og partipolitisk nøytralt. NKF/RK har som formål å arbeide for og bedre og fremme kvenenes og de finskættedes stilling både sosialt, kulturelt og økonomisk.  Vi arbeider aktivt for å synliggjøre kvensk språk og kultur som en ressurs i nord. Vi har flere lokallag spredt over hele landet og 838 medlemmer (per 1. januar 2014).

Forbundsstyret, valgt på landsmøtet i Alta/Alattio 16.-17. april 2016, består av:

Hilja Huru (Alta kvenforening/Alattion kvääniseura)
Trygg Jakola (Nord-Varanger kvenforening/Varenkin kvääniseura)
Nora Marie Ollila (Kveeninuoret – Kvenungdommen)
Oddvar Ørnebakk (Skibotn kvenforum)
Beate Wilhelmsen (Qvän Østland)
Liss Beth Gjertsen Nyby (Ruijan Kväänit – Lemmijokilaiset/ Norske Kvener – Lakselv‏)
Evy Basso (Tromsø kvenforening/Tromsan kveeniyhistys)

Vara:
Rolf Wilhelmsen
Alf Steinar Børresen (Tana kvenforening/Teenon kveeniseura)
Olaf Bjarne Andersen (Ruijan Kväänit – Lemmijokilaiset/ Norske Kvener – Lakselv)
Grete Alise Nilima Monsen (Alta kvenforening/Alattion kvääniseura)
Anne-Gerd Jonassen (Kvænangen Qven og sjøsamisk forening)

Forbundets kontaktinformasjon.

Medlemskap oppnås gjennom innmelding til lokallag eller direkte til organisasjonen.