Utvalg

På landsstyremøte i Tromsø i 2004 ble utvalg for første gang besluttet opprettet, og gitt følgende mandat “Utvalgene skal forberede saker for Forbundsstyret (FS), og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra FS. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Det er imidlertid styret, landsstyret eller landsmøtet som skal behandle alle saker og avgjøre om de blir forbundets offisielle standpunkt. Utvalgenes utredning er derfor interne arbeidsdokumenter. Forbundsstyret gis fullmakt til å opprette 3 medlemmer i hvert utvalg. Det ytes ikke faste godtgjørelser for utvalgsarbeid, men forbundsstyret har fullmakt til å gi nødvendige midler til utvalgene.

Ut over dette er handlingsplanen styrende for NKF/RK og dermed også utvalgenes arbeid.

Følgende sammensetning av utvalg er vedtatt av forbundsstyret for perioden 2016-2018

 Næringsutvalg: Oddvar Ørnebakk (leder), Jarle Myrhaug, Nina Nilsen.

  • Næringsrettigheter, næringsutvikling, vern av kvenske tradisjonsnæringer.
  • Design og symboler, stipender til håndverkere, designere, næringsutøvere, gründere

Kirkeutvalg: Egil Borch (leder), Arne Skare

  • Kirkesaker

Kultur- og kulturminneutvalg: Trygg Jakola (leder), Alf E. Hansen, Anne-Gerd Jonassen og Jan Daleng.

  • Kulturminner, historie, kultur, immateriell kulturarv, samarbeid med kulturinstitusjoner og museer

Kvendrakten – Kveenipuku: Liss Beth Gjertsen Nyby (leder), Evy Basso, Else Olsen.

  • Avklaring av saker og spørsmål knyttet til kvendrakten. Jobbe for sy-kurs og promotering av kvendrakten.

Skilt- og stedsnavnsutvalg: Alf S. Børresen (leder), Thormod Holti.

  • Stedsnavn og skilting på kvensk, institusjoner, sende brev, påvirke til mer skilting på kvensk og støtte lokallagene i deres arbeid

Skole- og utdanningsutvalg: Trygg Jakola (leder), Jørgunn Wikstrøm, Katriina Pedersen, Noora Ollila

  • Barnehage, skole og videregående skole. Forskning.

Utrednings- og rettighetsutvalg: Evy Basso (leder), Helge Huru, Kai Petter Johansen, Geir Johan Nilsen.

  • Kulturelle, sosiale, økonomiske, juridiske og politiske rettigheter, internasjonalt, nasjonalt.
  • Historie

Organisasjonsarbeidsgruppe: Sofie Figenschou (leder), Eskild Johansen, Hilja Huru og Evy Basso.

  • Gjennomgang av retningslinjer, drift av organisasjonen etc

 

Arbeidet med språk er overordnet og forankres i forbundsstyret.