Tana Kvenforening/Teenon Kveeniseura

Kontaktinformasjon:

Adresse: Tana Kvenforening/Teenon Kveeniseura
v/ Alf Steinar Børresen
9845 Tana
Leder: Alf Steinar Børresen
Telefon:  +47 932 99 152
Epost:
Hjemmeside:

 

Lokallagsstyret:

Leder: Alf Steinar Børresen
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Årsmelding 2014

 

Aktiviteter 2008-2010

* Hyggekveld  og ”gjøre-seg-kjentmøte” på Polmak med Lemmijokilaiset/ Lakselv Kvenforening og Pyssyjokilaiset/ Børselv kvensforening.

* medlemsmøte med lederen Rune Sundelin tilstedet.

* Tana Lokallag har arbeidet med å få kvenske gudstjenester i Tana. Egil Borch har vært i kontakt med Tana kirkelig Fellesråd og de har signalisert at de vil igangsette kvænske gudstjenester i Seida kapell.

 

(Oppdatert 2.7.2015)