Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kvääniseura

Generell info

Adresse: Nord-Varanger Kvenforening
v/ Jørgunn Vikstrøm
Einerholtet 1
9912 Hesseng
Leder: Jørgunn Vikstrøm
Telefon: +47 938 50 638
Epost: jrgunnvikstrm1@gmail.com
Facebookside:  Nord-Varanger Kvenforening

Lokallagsstyret (oppdatert 17.12.2014)

Leder: Jørgunn Vikstrøm
Sekretær: Bente Jonassen
Kasserer: Anita Hellesø
Styremedlem: Katrina Pedersen
Styremedlem: Jens Pedersen

 

 

Aktiviteter 2008-2010

Representasjon

 • Trygg Jakola er styremedlem  i NKF.
 • Katriina Pedersen og Astrid Ballo er varamedlemmer i NKF.
 • Katriina Pedersen og Trygg Jakola har vært delegater på landsstyremøte høsten 2010.
 • Katriina Pedersen har vært leder og Andreas Hellesø har vært styremedlem i Kveeninuoret.
 • Trygg Jakola og Leena Pedersen har vært medlemmer i Kvensk språkting.
 • Jens Pedersen og Trygg Jakola er med i utvalg for utdanning, skole og barnehage.
 • Jens Pedersen har deltatt på kvensk nettverksmøte.


Aktiviteter

 • Innspill fra styret overfor myndighetene om skilting på kvensk langs riksveien er foretatt.
 • Innspill til forbundet i NKF i forbindelse med språk- og kulturopplæring er gjort.
 • Et teaterprosjekt i kvensk er igangsatt.
 • Det ble også arbeidet en del i perioden med å arrangere Kvenske kulturdager 2009 i Varanger.
 • Astrid Ballo har bidratt sterkt med å opprette Kvensk kvinnenettverk. Nettverket har den siste tiden opprettet en ny hjemmeside.  Den nye pinsen med logo blir delt ut til nye medlemmer.
 • Etter invitasjon har Astrid Ballo deltatt på møte i Bispedømmerådet  Nord-Hålogaland den 21.april 2010. Hun er medlem i et utvalg som tar for seg kvensk kirkeliv, blant annet å få utarbeidet «Min kirkebok» på kvensk. Utvalget arbeider også med å få kvenske salmer med i ny utgave av salmeboka.
 • Vi har også vært med å arrangere slektsseminar sammen med Vadsø museum. Det fant sted på Rica hotell 6.nov. 2010.
 • Teaterprosjektet: Trygg Jakola, Sigrid Skarstein og Astrid Ballo arbeider med et kvensk teaterprosjekt. Det blir et teaterstykke som skal vise noe av den kvenske kulturen generelt, og der det er mulig, skal det kvenske språket også tas i bruk. Stykket blir slik at det blir gjenkjennelig overalt i det kvenske miljøet, og skal kunne framføres for et bredt publikum på Nordkalotten. Det er nå samarbeid med Bente Andersen, kunstnerisk leder i Samovarteateret, om å få prosjektet ferdigstilt. Dersom økonomien går i orden, vil premieren skje sensommeren 2011. Stykket skal vises først i Vadsø.


Vurdering av aktiviteter

Et teaterprosjekt hvor Nord-Varanger kvenforening har ansvaret for kan bli et viktig kulturelt bidrag i årene som kommer. Beklagelig er det at lokalforeninga måtte si fra seg ”stafettpinnen” for å arrangere Kvenske kulturdager 2009.
Det virker også som om at det er vanskelig å få gjennomslag i både skiltsaker og i skolesaker.

Det er også en vurderingssak om lokalforeninga skulle vært mer aktiv i forbindelse med ”kvendebatten” i media. Et større engasjement kunne gitt et mer positivt utfall. Men det kunne også gitt det motsatte.
Det er positivt at medlemsantallet øker. Og at den kvenske ungdomsgruppa har majoriteten av medlemmene fra Varanger. Hovedtyngden av medlemmene er fortsatt godt voksne. Det ligger en utfordring i å få flere yngre medlemmer. Aktiviteter rettet mot barn og ungdom kan gjøre noe med det. Styret er av den oppfatning at aktiviteter i neste periode bør ha barn og ungdom som satsningsområder.