Kvænangen Qven og sjøsamisk forening

 

Anne-Gerd_Jonassen

Anne-Gerd Jonassen (leder). Foto: Pål Eriksen

Generell Info

Adresse: Qven og sjøsamisk forening Kvænangen
v/ Anne Gerd Jonassen
Kvænangsbotn
9162 Sørstraumen
Leder: Anne-Gerd Jonassen
Telefon: +47 936 26 435
Epost: kvenang@hotmail.com
Facebook: Kvænangen Qven og sjøsamisk forening

Lokallagsstyret: (Oppdatert 18.03.2015)

Leder: Anne-Gerd Jonassen
Sekretær: Kai Petter Johansen
Kasserer : Oddvar Seppola
Styremedlem: Tryggve Enoksen
Styremedlem : Sten Vidar Nikkinen
Vara: Kai Ingar Sandtrøen
Vara: Eilif Andersen

 

Årsmelding 2014:

De som har vært med i styret er: Anne Gerd Jonassen, Kai Petter Johansen, Oddvar Seppola, Bjørnar Eriksen, Sten Vidar Nikkinen og Kai Ingar Sandtrøen.
Vi har i perioden hatt 5 styremøter, 2 fellesmøter med Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg og sammen med Halti Kvenkultursenter avviklet 4 språkkafeer. Vi hadde besøk av 2 repr. fra Kvensk Institutt på et av disse kveldene. Godt oppmøte på språkkafeene, gjennomsnitt 18 deltakere.

Det var 30 betalende medlemmer i 2014. Paaskidagen i Kvænangen var godt besøk, vi hadde et nydelig vær med utekonsert og foredrag i tillegg til flott underholdning av barnekoret. Det er skrevet brev til miljødep. med anmodning om at prosessen med skogvern stoppes. Hittil har vi ikke fått signaler om at det skjer noe i saken.

Foreninga er av kommunen bedt om å undersøke forholdene ved Vannsaga på Navit. Bjørn Harald Reiertsen, Oddvar Seppola og Gra Johansen Warth er satt på saken.

På Kjækan Marked engasjerte vi Torill Bakken Kåven til et foredrag om planter og urter i nærområdet. Vi har i perioden vært representert på NKFs landsmøte, i Kvensk Råd og i Kvensk Samarbeidsråd. Kai Petter Johansen er vara til NKFs styre.

Når det gjelder Kventunet så har Eskild Johansen sluttet ved Halti Kvenkultursenter og vi må planlegge hvordan vi skal gå videre. Vi takker for samarbeidet og ønsker det nye styret lykke til.

Anne Gerd Jonassen, leder.