Kveeninuoret – Kvenungdommen

 

Adresse: Kveeninuoret – Kvenungdommen
Karlsøyveien 18
9015 Tromsø
Leder: Sofie Blomstrand Figenschou
Telefon: +47 994 28 066 (forbundskontoret)
Epost: kveeninuoret@kvener.no
Hjemmeside: http://ungdom.kvener.no/
Facebook: Kveeninuoret – Kvenungdommen

Fungerende leder per 7. oktober 2016:
Nestleder Lisbeth Dørmænen, tlf +47 480 88 120

kveeninuoret

Kveeninuoret har hatt to møter i løpet av 2009. 6.-7.2.2009 ble det holdt årsmøte i Tromsø hvor det nåværende styre ble valgt. Raimo Valle, statssekretær for urfolks- og minoritetsspørsmål innledet omminoritetspolitikk.

Styre i Kveeninuoret

Leder: Katriina Pedersen

Nestleder Andreas Hellesø

Sekretær: Liselotte Holt Hansen

Styremedlem:Eskild Johansen

Styremedlem: Hilja Huru
Vara:Willy Pedersen

Osvald Josefsen

Martin Josefsen.

Styrets kontakt med Barents Regionale Ungdomsråd: Eskild Johansen

Kveeninuoret valgte sin egen variant av Kvenforbundet sin logo. Videre ble identitetskapende arbeid, profilering, media- og markedsføringsstrategi for Kveeninuoret, og Kveeninuoret som organisasjonsform tatt opp.Prioriterte politiske områder for det kommende året ble vedtatt.

Bruk av digitale medier som facebook-gruppa ”kvener ut av skapet” for å informere om aktiviteter og meninger. Forsoningslinja fremmes ved enhver anledning.

5.12.09 i Tromsø. Der det ble besluttet at laget skal omorganiseres. Og utvikles mer til en kulturorganisasjon underlagt Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.
12.12.09 arrangerte vi ”Klem en kvæn!”-dagen

Ellers har vi drevet generell drift av ”Kvener ut av skapet!” og kvenfolket.
Vi har opprettet en ny internettside; http://ungdom.kvener.no