Kvensk Kvinnenettverk – Kväänivaimot

Generell info

Adresse: Kvensk Kvinnenettverk – Kväänivaimot
Hansjordnesgata 9
9009 Tromsø
Leder: Astrid Ballo
Telefon: 78 95 61 83
Epost: astrid.ballo@start.no
Hjemmeside: http://kvinner.kvener.no/

Administreres av Mary Kristiansen og Astrid Ballo.

Ideen til kvensk kvinnenettverket ble skapt 8.mars 2008, på selveste kvinnedagen. Hvorfor ikke lage et nettverk hvor kvenske kvinner kan bygge relasjoner på en enkel måte? Fødselen for nettverket har vært lang og kronglete, med diverse problemer underveis, både tekniske og andre plan, men som hestehoven, symbolet for det kvenske kvinnenettverket, gir kvinnene ikke opp.

Astrid Ballo har vært pådriver og lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i kvinnenettveket. Hun har produsert mesteparten av stoffet til nettsidene.

Formålet med nettverket er å ta vare på historiske tradisjoner og utvikle nye, samt å redde kvensk språk og kultur. Nettverket vil fremme kreativitet innen alle sjangere innen kvensk kultur, samt fremme nye ideer og være en positiv medspiller på alle måter.