NKF møter NRK

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch møtte NRK ved Anniken Næss og Steinaar Nilsen for å diskutere mediesituasjonen for kvener og finskættede i Norge den1. desember 2008.   I dag oppfyller ikke Norge sine forpliktelser på området mediedekning. Dette er påpekt flere ganger fra Europarådet. I den samme stortingsmeldingen sier …

NKF har hatt møte med Kåre Simensen

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch har hatt møte leder for Kultur-, nærings- og samferdelsutvalgets i Finnmark Fylkeskommune Kåre Simensen. Forbundet arbeider aktivt for å utvikles vårt sammarbeid med fylkeskommunene og kommunene som arbeider med kvensk spørsmål. Vi vil følge opp dialogen med Finnmark Fylkeskommune med nye møter på …

Åpent møte i Alta kvenforening

Alta kvenforening hadde åpent møte med forfatter Arvid Petterson, torsdag 21.11.2008. Arvid Petterson er ute med en ny bok om evakueringshistorien. Over 80 tilhører møtte opp for å møte Arvid. Arvid har tidligere sittet i styre for NKF og var en av pionerene i foreninga.

Åpent møte i Qvæn Østlandet

Qvæn Østlandet (Østlandets kvænforening) arrangerer ÅPENT MØTE med hovedtema Kvænsk språk – et språk for framtiden! Kvænsk er anerkjent som eget språk i Norge. Vi har eget språkråd, språkting og dialektene er under kartlegging. Kan språket igjen komme i alminnelig bruk? Foredrag ved: Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Eira Söderholm. …

Kveeninuoret som observatør i Ungdommens Nordiske Råd

Ungdommens Nordiske Råd samlet før helga (24.-26.10) ungdom fra hele Norden for å holde sin årlige sesjon. Eskild Johansen, styremedlem av det kvenske ungdomsnettverket Kveeninuoret (KUN) deltok på sesjonen som observatør. Kveeninuoret hadde fått tidligere i vår observatørstatus til Ungdommens Nordiske Råd (UNR). Observatørstatusen i UNR gir Kveeninuoret rett til …

Rammekonvensjonen blir 10 år i år

I anledning av 10-årsjubileet av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble det holdt en konferanse i Strasbourg, 9.-10. oktober med tittelen «Enhancing the impact of the Framework Convention: Past Experience, Present Achievements and Future Challenges». NKF/RK var invitert og deltok med to representanter. Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter …

Seminar om Kultur og Næring i Nord

NKF/RK deltok på et seminar om Kultur og næring i Nord i regi av den finske og den svenske ambasaden i Oslo den 10.10.2008. Konferansen samlet deltagere fra Nord-Norsk kulturliv, og fra offentlige institusjoner som Universitetet i Tromsø og flere departement.  Kulturdimensjonen i regjeringens nordområdesatsning og ble presentert av statsråd …

Medlemsmøte på Halti i Nordreisa

Forbundsleder Rune Sundelin deltar på et åpent møte til en av NKF/RK sine lokallag, Norsk- Finsk Forening i Nord-Troms hvor Liv Andersen er leder. Medlemsmøte holdes på Halti i Nordreisa onsdag 29.oktober 2008 kl 19:00. Alle medlemmer, gamle som nye er hjertelig velkomnen.

yr.no på kvensk?!

Kvensk institutt har fått en forespørsel om å hjelpe til med å få yr.no’s værtjenester oversatt til kvensk. Flott idé, synes vi og Kvensk Institutt. Yr-sidene kan skryte av store besøkstall,- vet at de har vært oppe i 900.000 brukere i bare én måned. Silja Skjelnes-Mattila skriver i en e-post: …

Kvenkulturfestival i Børselv

Kippari-festivalen/Kipparin festivaali blir arrangert i Børselv/Pyssyjoki i Porsanger for første gang 24. – 27.07.2008.  Festivalen arrangeres av Børselv Kvenkulturfestival, som er en sammenslutning av lag og foreninger i Børselv/ Pyssyjoki. For programm … …og annen praktisk informasjon se borselv.net-linken: http://www.borselv.net/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=44