Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark
Brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark
Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto og Nord-Varanger Kvenforening har sendt dette brevet til styret...
Les mer / Luje lissää
NRK Kvensk har publisert første opplæringsvideo i kvensk!
NRK Kvensk har publisert første opplæringsvideo i kvensk!
NRK Kvensk har begynt et prosjekt hvor målet er at barn, unge og voksne skal kunne...
Les mer / Luje lissää
Busstur i kvenenes rike
Busstur i kvenenes rike
Slekt og Data og Norske kveners forbund - arrangerer busstur i kvenenes fotspor fra onsdag...
Les mer / Luje lissää
Pressemelding: Har Stortinget allerede glemt kvenene?
Pressemelding: Har Stortinget allerede glemt kvenene?
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) er skuffet etter å ha blitt gjort kjent...
Les mer / Luje lissää
En ny medarbeider i NKF-RK
En ny medarbeider i NKF-RK
En ny medarbeider har begynt å jobbe i NKF-RK som konsulent fra og med 1.1.2019....
Les mer / Luje lissää
Nyttårstale til det kvenske folket 2019
Nyttårstale til det kvenske folket 2019
  Kvenske ansikter og kvenske stemmer, landskapet og kvenske tradisjoner som strekker seg tilbake til...
Les mer / Luje lissää
FNs rasediskrimineringskomités 97. sesjon
FNs rasediskrimineringskomités 97. sesjon
FNs rasediskrimineringskomites betraktning av Norge foregikk dagene 3.-6. desember 2018. 3. desember var det et...
Les mer / Luje lissää
Pressemelding: Statsbudsjettet for det kvenske folket
Pressemelding: Statsbudsjettet for det kvenske folket
Den store gledelige nyheten i statsbudsjettet for 2019 er at til sammen 43 millioner kroner...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud