Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Nytt medlemsregister
Nytt medlemsregister i Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto I løpet av 2018 har nytt...
Les mer / Luje lissää
Lær kvensk!
Lær kvensk!
Vil du gjøre deg selv svært attraktiv i arbeidsmarkedet? Lær deg kvensk!
Les mer / Luje lissää
Ett språk, en kultur, ett folk!
Ett språk, en kultur, ett folk!
I helgen ble leiren "Ett språk, en kultur, ett folk" arrangert i Kiruna. Et femtitalls...
Les mer / Luje lissää
Arven fra kamkeramikkfolket
Arven fra kamkeramikkfolket
- Så oppdaget jeg at akkurat denne måten å lage keramikk på hørte oss til...
Les mer / Luje lissää
Programmet til Kipparifestivalen – Kipparin festivaali!
Programmet til Kipparifestivalen – Kipparin festivaali!
Pyssyjoki - Børselv 20. – 22. juli 2018 FREDAG 18.00 Fotballkamp for barn, Børselv Gressbane...
Les mer / Luje lissää
Leir i Kiruna: Program
Leir i Kiruna: Program
Bli med på Kvenleir i sommer!
Les mer / Luje lissää
I Lakselv lever kvensk språk
I Lakselv lever kvensk språk
I lakselv samles det inn kvenske stedsnavn og holdes språket levende. BILDE: Ole Magnus Rapp
Les mer / Luje lissää
Bilder fra landsmøtet
Bilder fra landsmøtet
Se bildegalleriet fra Landsmøtet i Alta
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud